Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Dolní Novosedly

2.

Důvod a způsob založení

Obec Dolní Novosedly vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 5 členů

Státní správa
Zdeněk Vituj - starosta
mobil:606 640 564
Štěpán Marek - místostarosta
mobil:602 143 897 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Dolní Novosedly
Dolní Novosedly 55
397 01 Písek

 

Telefon:
     

Starosta

Místostarosta

606640564

602143897

   
Kancelář:  382 284 135    
Fax: 382 284 135    
E-mail: podatelna@dolni-novosedly.cz
Internet. stránky: www.dolni-novosedly.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dolní Novosedly
Dolní Novosedly 55
397 01 Písek

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dolní Novosedly
Dolní Novosedly 55
397 01 Písek

4.3.

Úřední hodiny

Čtvrtek 15.00 - 17.00    

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 382 284 135
Fax: 382 284 135
 
Starosta  Zdeněk Vituj 606640564
Místostarosta Štěpán Marek 602143897
e-mail: podatelna@dolni-novosedly.cz 

4.5.

Čísla faxu

Fax: 382 284 135

4.6.

Adresa internetové stránky

www.dolni-novosedly.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna@dolni-novosedly.cz

4.8.

Další elektronické adresy

podatelna@dolni-novosedly.cz

5.

Bankovní spojení

Komerční Banka a.s.
číslo účtu/kód banky: 24727271/0100

6.

00512036

7.

DIČ

Obec Dolní Novosedly není plátcem DPH

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Seznamy hlavních dokumentů

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Dolní Novosedly
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Dolní Novosedly

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Dolní Novosedly vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Dolní Novosedly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

18.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2018

Žádost o informace č1 2018 dle č.106/1999 sb.